gototop

Tüzük ve Yönergeler

PDFYazdıre-Posta

Tüzükler, yasalarca belirlenen işlerin nasıl yapılacağını gösteren, bakanlar kurulunca çıkarılan ve cumhurbaşkanının imzasından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Danıştay'ın denetimine tabi olan ve ayrıca bir kurum ya da kuruluşun amaçlarını, görevlerini ve izleyeceği yol ve yöntemleri belirttikleri maddeler bütünüdür.

Yönergeler ise herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktiflerdir. Yönergeler, yönetmeliklerde değinilmeyen konulara açıklık getirmek için düzenlenmektedir.

 

Korumayla ilgili başlıca tüzük ve yönergeler web menüsünde verilmiştir.